Salgsbetingelser

Innledning

De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder, så fremt ikke annet skriftlig foreligger.

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Ansvarlig/selger for Reklamehandel.no er Reklame-Huset.no AS:
Kjerkevegen 16, 2072 Råholt
Epost: post@reklame-huset.no
Telefon: 63 92 28 30
Org.nr: 971.224.193

Kjøper er den personen som foretar bestillingen, på vegne av seg selv eller en bedrift/organisasjon.

Kjøperens ansvar

Kjøper er selv ansvarlig for at korrekt adresse og postnummer er oppgitt ved bestilling. Ved fakturakjøp sendes varene til din folkeregistrerte adresse. Ved kort- og kredittkjøp må vedkommende ifølge loven være 18 år. Når du handler, er epost og mobilnummer obligatorisk.

Opphavsrett

Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av logo/merkenavn, skrift, bilder og annet materiale som benyttes. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. Reklame-Huset.no tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

Priser

Alle priser er eksludert merverdiavgift. Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer, merverdiavgift og eventuelt gebyr og frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen. Alle tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker, eller innenfor tidsfristen som vises i annonser eller nyhetsbrev.

Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av:

• at grunnlagsmateriellet er ufullstendig og mangelfullt
• at grunnlagsmateriellet fra kunden sendes/overleveres Reklame-Huset.no senere enn avtalt
• at det ikke kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått
• at det ikke påløper meromkostninger til programvare/materiale som er spesielt innkjøpt eller bearbeidet for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.

Vi tar forbehold om at feil kan oppstå på priser og beholdning samt tekniske feil knyttet til handlekurv eller utsjekk. Vi vil da kontakte kjøper innen neste virkedag og finne en god løsning.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt/bekreftet sin bestilling til selgeren.

Bestilling:
Legg varene i handlekurven og velg betalingsløsning samt frakt/henting. Vi bekrefter bestillingen pr epost.

Ordrebekreftelse og endringer

Når vi har mottatt din bestilling, vil du motta en automatisk bekreftelse på din ordre pr epost. Denne kan dessverre ende i din søppelpost/spam-mappe, så vi ber deg om å sjekke den.

Dersom ordren din krever særskilt bekreftelse eller pristilbud på design til ordren din, vil vi ta kontakt med deg angående dette når vi behandler ordren din. Dette skjer innenfor våre åpningstider.

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Dersom du vil foreta endringer i ordren, bes du umiddelbart ta kontakt med oss. Vi kan foreta endringer etter at ordren er satt i produksjon eller vi har bestilt materiale hos våre leverandører.

Kredittkort

Kjøp i vår nettbutikk kan betales med kredittkort (Visa eller Mastercard) eller faktura. Beløpet trekkes fra din konto først når din ordre er ferdig produsert og klar for sending/henting.

Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med vår samarbeidspartner KLARNA blir denne sikkerheten ivaretatt. KLARNA er en av Nordens ledende tilretteleggere av betalingsløsninger for nettbutikker.

KLARNA FAKTURA: Kjøp nå – betal etter levering

Når du betaler via Klarna faktura, handler du trygt og enkelt. Du trenger aldri å oppgi kortinformasjon og du betaler alltid etter at du har mottatt varene dine.

Du har alltid 30 dagers betalingsfrist.

Du behøver aldri å oppgi kortinformasjon.

Du kan laste ned fakturaen din på klarna.no

Frakt

Fast fraktkostnad på kr 180,- eks mva kommer frem i kassen. Vi sender som pakke til bedrift til bedriftsadresser, og pakke til hentested til privatpersoner.

Ekstra fraktkostnader kan tilkomme ved høyere antall, dette vil vi å så fall gi beskjed om før vi prosesserer din ordre. Fraktkostnader baseseres utifra vekt og Posten/Bring sine satser, med en minstepris på kr 180,-. 

Tapt eller skadet postsending

Posten/Bringss ansvar for en postsending inntrer når en sending er innlevert til Posten. Postens ansvar for en postsending opphører når sendingen er:

  1. Utlevert til adressaten
  2. Stilt til adressatens rådighet på en adresse som denne har oppgitt
  3. Returnert og utlevert til avsender, der utlevering etter punkt 1 og 2 ikke kan gjennomføres.

Krav om erstatning må altså fremsettes når pakken hentes på Posten eller utleveres på din adresse. Dersom du aksepterer og mottar en forsending med synlige skader, fraskriver du Postens erstatningsansvar og kan dermed ikke kreve erstatning for den skadede postsendingen. (Les mer om Postens generelle leveringsvilkår her).

Reklame-Huset.no erstatter ikke registrerte postsendinger som skades eller går tapt i tiden fra innlevering til utlevering hos Posten.

Leveringstider

Leveringstider vil variere fra produkt til produkt, da det benyttes forskjellige produksjonsmetoder. Antatt leveringstid skal allikevel fremkomme på hvert enkelt produkt. Det må beregnes 1-3 virkedager ekstra for ordre som skal sendes med Posten/Bring. 

Avbestilling av ordre

Avbestilling av ordre kan kun utføres frem til ordren er satt i produksjon eller til vi har foretatt bestilling av materialer til ordren hos våre leverandører. Etter den tid godtar vi ikke avbestillinger. 

Reklamasjon

All reklamasjon skal meldes skriftlig senest 14 dager etter mottakelse av varene, ellers anses kunden for å ha akseptert varene. All retur skal være forhåndsavtalt, og skal returneres forsvarlig emballert med følgeseddel. Ved reklamasjon må det fremlegges prøver eller bilder av det reklamerte produktet.

Kunden må gi full tilgang til varene ved reklamasjon. Reklame-huset.no har alle rettigheter for å utføre kontroll på varene. Hvis det viser seg at kunden har forårsaket skaden/feilene på varene, vil ingen kompensasjon bli gitt.

Trykkordre

Etter at kunden har mottatt korrektur på trykklar fil har Reklame-Huset.no intet ansvar for feil eller mangler i trykk. Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter.

Det kan forekomme avvik i produkter som er håndproduserte.

Spesialbestilte varer med trykk kan variere i antall med 10-20% i henhold til bestilt antall. Kunden blir fakturert for reelt leverte varer.

Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3 % av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.

Forsinkelser / Force majeure

Reklame-Huset.no kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som reklame-huset.no ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.

Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.

Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Uavhentede pakker

Posten sender ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du blir belastet et gebyr for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken, samt eventuelt gjeldende fraktkostnader for å sende varene på nytt. 

Vi tilbyr ikke refusjon av ordren i slike tilfeller.

Returadresse

Produktene som skal i retur sendes til følgende adresse:

Reklame-huset.no AS
Kjerkevegen 16
2070 Råholt

Husk å merke forsendelsen med navn og ordrenummer.  

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se forøvrig vår personvernerklæring.

 

Vi ønsker deg en god og trygg handel hos oss!